Afscheid nemen, hoe doe je dat?

Hoe kan ik gelukkig worden? Waarom overkomt mij dit? Wat voor zin heeft mijn leven gehad?

Dit zijn voorbeelden van vragen waar iedereen in zijn of haar leven mee kan rondlopen. Vragen die je raken en die soms moeilijk zijn. Het verlies van iemand die belangrijk voor je is, als je ernstig ziek bent of als je eenzaam bent of weet dat je einde nadert. Het is fijn als je die vragen met familie of vrienden kunt delen maar soms is het gemakkelijker om dit met een ‘vertrouwde vreemde’ te doen.

Geestelijke zorg gaat over zingeving en levensvragen. Het gaat om grote en kleine alledaagse vragen, die ieder mens zich vroeg of laat stelt. Over het hoe en waarom van het leven en de zin van het bestaan.

Geestelijk verzorgers bieden daarbij ondersteuning. Zij helpen je bij vragen over leven en dood, geloof en ongeloof, angst en vertrouwen, zaken uit het verleden, het he­den en de toekomst; alles wat je bezighoudt kan onderwerp van gesprek zijn. Zij bieden geen kant-en-klare oplossingen, maar geven meer inzicht in jouw vragen en hoe je daar je weg in kunt zoeken.

Stichting Questio

Bij Stichting Questio werken geestelijk verzorgers die speciaal zijn opgeleid voor begeleiding van vragen rondom zingeving, kwaliteit van leven en sterven. Zij bieden een luisterend oor, helpen om gedachten te ordenen en begeleiden bij rouw en verdriet. Zij bieden ondersteuning in de vorm van het voeren van individuele gesprekken (eventueel bij jou thuis) en in de begeleiding van gespreksgroepen en trainingen rondom specifieke thema’s. Zij hebben een geheimhoudingsplicht en gaan vertrouwelijk om met alles wat je met hen bespreekt. Elke geestelijk verzorger is ingeschreven bij het landelijke Kwaliteitsregister Geestelijke Verzorging en handelt naar de landelijk opgestelde regels.

Kosteloos vijf gesprekken

Je kunt gebruikmaken van maximaal vijf be­geleidende gesprekken. Als je 50 jaar of ouder bent, ongeneeslijk ziek bent of een naaste is ongeneeslijk ziek of onlangs overleden, dan zijn deze gesprekken kosteloos dankzij een subsidie van het ministerie van VWS.

Consult aanvragen

Je kunt zelf bij Stichting Questio eenvoudig een consult aanvragen. Ook je naaste, een zorgverlener of vrijwilliger mag een gesprek voor je aanvragen. Je kunt een afspraak maken via telefoonnummer 06 – 38 84 02 77 of door een e-mail te sturen naar info@stichtingquestio.nl.

Het delen van je vragen, je gedachten en gevoelens, kortom je hart luchten, kan helpen.