Aangesloten bij Landelijk Meander Netwerk

In het Landelijk Meander Netwerk bundelen Meander gecertificeerde uitvaartbegeleiders hun krachten om ze te versterken. Deelnemers aan dit netwerk werken volgens de onderscheidende Meandervisie en onderschrijven het gedachtegoed van de uitvaartbegeleider als gids rond de dood. Zij begeleiden rouwenden zorgvuldig in hun proces van afscheid nemen, met persoonlijke aandacht en kennis van zaken.

Ik maak onderdeel uit van dit netwerk waarin ik een beroep kan doen op de kennis en kunde van collega’s. Bij hele specifieke wensen of bijvoorbeeld lokale kennis voor een uitvaart buiten mijn gebruikelijke werkgebied. Maar ook wanneer je een uitvaartbegeleider elders zoekt, kan ik een beroep doen op dit netwerk met landelijke dekking. En tijdens vakantie of drukte ondersteunen we elkaar.