Memento mori én carpe diem

Memento mori is Latijns en wordt traditioneel vertaald als ‘Gedenk te sterven’ of ‘Denk eraan te (moeten) sterven’. Vrijere vertalingen zijn ‘Bedenk dat je sterfelijk bent’ of ‘Denk aan je eigen sterfdag’.

Het memento mori geeft uitdrukking aan het middeleeuwse wereldbeeld, waarin het leven op aarde als slechts tijdelijk en als ijdelheid werd beschouwd. Alleen het leven na de dood – nadat men voor het aangezicht van God is verschenen – is eeuwig.

Rijkdom zorgde ervoor dat de stedelijke elites een andere mentaliteit aanhingen. Ze idealiseerden het klassieke, machtige Rome, leefden in luxe, betaalden kunstenaars en genoten van het leven. Zo maakte het middeleeuwse memento mori plaats voor carpe diem.

Deze bekende Latijnse spreuk betekent zoveel als ‘pluk de dag’, waarmee bedoeld wordt dat men vooral van het leven moet genieten. De spreuk werd veelvuldig gebruikt door humanisten als tegenhanger voor het godvrezende memento mori.

Memento mori; gedenk te sterven én carpe diem; pluk de dag. Grijp je kansen, het leven is vluchtig. Geniet van vandaag en ben niet teveel bezig met morgen, gisteren of een onbepaald moment.

Memento mori en carpe diem herinneren ons aan onze sterfelijkheid.

Linksom of rechtsom, uiteindelijk zullen we allemaal sterven. En iedereen verdient een passend afscheid bij het geleefde leven, wat troostend is voor de nabestaanden.

Wil je je wensen voor je eigen afscheid, of dat van bijvoorbeeld je ouders, vastleggen voor als het zo ver is? Vraag dan hier een voorgesprek of een laatste wensenboekje van Mandala Uitvaartbegeleiding aan. Ik informeer en inspireer je graag met de vele mogelijkheden.