Oude (uitvaart)polissen vinden en verzilveren

Een oude polis kan in de loop van tijd verloren gaan, bijvoorbeeld omdat de verzekeraar niet meer bestaat of is overgenomen door een andere maatschappij. Het kan ook gebeuren dat de administratie zoek is geraakt door bijvoorbeeld verhuizingen of dat nabestaanden niet weten of hun overleden dierbare überhaupt een uitvaartverzekering had afgesloten. En soms is niet duidelijk of ouders ooit een verzekering voor hun kinderen hebben geregeld. Gelukkig is er een manier om oude polissen boven water te krijgen en te verzilveren.

De naam ‘uitvaartverzekering’ kan tot verwarring leiden. Want eigenlijk gaat het om alle uitkeringen door verzekeraars na overlijden. Naast uitvaartpolissen, gaat het dus om levensverzekeringen waaronder bijvoorbeeld overlijdensrisicoverzekeringen of andere producten van verzekeraars waarbij een bedrag na overlijden wordt uitgekeerd. Staar je dus niet blind op de toevoeging ‘uitvaart’ wanneer je op zoek bent naar een polis na overlijden.

Zoekservice voor polissen

De nabestaandendesk van het Verbond van Verzekeraars kan voor je uitzoeken of jij (of je nabestaanden) recht hebben op een uitkering na overlijden. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde zoekservice voor polissen. Via hun website kun je de aanvraag indienen:

https://zoekservice.vanatotzekerheid.nl/aanvraag/

Op basis van de aangeleverde informatie gaan de verzekeraars, in opdracht van Het Verbond, op zoek naar verzekeringen. Het Verbond zal aan jou (de aanvrager) melden of er iets is gevonden. Deze procedure kan twee tot drie maanden duren. Het is vervolgens aan jou om contact te zoeken met de verzekeringsmaatschappijen of fondsen waar iets is gevonden. De actuele waarde van een oude polis is sterk afhankelijk van het type polis, wanneer deze is afgesloten, of de verzekering is geïndexeerd en wat het verzekerde bedrag is. Je kunt bij je huidige verzekeraar nagaan hoeveel de oude uitvaartverzekering op dit moment waard is. Vaak is dit niet gelijk aan eventuele genoemde bedragen op de polis. Wettelijk gezien hebben nabestaanden tot vijf jaar na overlijden van de verzekerde recht op uitkering door een uitvaartverzekeraar.

Niet geschoten, is altijd mis

Het is een hele kleine moeite om de aanvraag te doen. Ik heb het voor mezelf gedaan om te ervaren hoe dit werkt. Het is echt kinderlijk eenvoudig en tot mijn grote verrassing kwamen er twee polissen naar boven waar ik het bestaan niet van wist en die nog op oude adressen stonden. Door een combinatie van gescheiden ouders, heel veel verhuizingen en fusies en overnames bij verzekeraars waren deze twee polissen van de radar verdwenen. Vandaag de dag hebben ze samen een waarde van zo’n € 3.000 bij overlijden. Een leuke meevaller.

Ik raad dan ook iedereen aan om bij enige twijfel de zoekservice te gebruiken. Bij voorkeur (ruim) voor een overlijden. Maar ook wanneer bijvoorbeeld je laatste ouder is overleden, dit kan tot vijf jaar na het overlijden. Je weet maar nooit.